disclaimer   -   contact   -   vacatures   -   adverteren

anime & manga recenties
anime & manga forum
anime & manga nieuws
filler

disclaimer


Voor de toegang tot en het gebruik van deze Internet website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Hooivork-Anime is een groep mensen die de website en forum beheren, nieuws en reviews toevoegen onder de domeinnaam www.hooivork-anime.nl . overal waar u verder in deze disclaimer Hooivork-Anime zie staan wordt deze groep mensen bedoeld.

Hooivork-Anime kan de juistheid en de volledigheid van deze website niet garanderen. Hooivork-Anime en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de toegang tot deze website of het gebruik van hetgeen op deze website wordt aangeboden.

Hooivork-Anime zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door het gebruik of de werking van software, documenten, levering van diensten of het uitblijven van levering van diensten of ter beschikking gestelde informatie op deze website.

Hooivork-Anime is niet aansprakelijk voor andere internet websites waar wij naar toe verwijzen via links. Hooivork-Anime heeft geen zeggenschap over de websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Alle gegevens en al het materiaal dat u aan hooivork-anime toezendt zal vertrouwelijk behandeld worden. Door toezending van gegevens of materiaal aan Hooivork-Anime stemt u ermee in dat Hooivork-Anime dit mag gebruiken.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de inhoud van deze website, zijn eigendom van Hooivork-Anime en/of van haar toeleveranciers. Geen van deze rechten zal worden gelicentieerd, overgedragen aan of op andere wijze overgaan op diegenen die de website raadplegen.

Hooivork-Anime